Prenájom priestorov

Nie sú k dispozícii žiadne priestory na prenájom

Projekt YELLPOINT okrem služieb ponúka aj exkluzívne reprezentačné priestory pre vaše pracovné účely. 

YELLPOINT

Projekt YELLPOINT okrem sluežieb ponúka aj exkluzívne reprezentačné priestory pre vaše pracovné účely. 

Nie sú k dispozícii žiadne priestory na prenájom